Nửa tháng lương không mua nổi hộp trứng ở Venezuela

Thế giới
Nửa tháng lương tối thiểu ở Venezuela khoảng 2 triệu bolivar, không đủ mua một hộp 36 quả trứng với giá đến 3 triệu bolivar.