Nuôi gà thả đồng lấy trứng ở Mỹ thu 100 triệu USD mỗi năm

Thế giới
Vital Farms có hơn 100 trang trại nuôi gà thả lấy trứng tại Mỹ với doanh thu 100 triệu USD mỗi năm.

VIDEO MỚI NHẤT