Ông chồng lên Facebook xin 10.000 chữ ký để vợ cho đi uống bia

Thế giới
Vì chồng không bao giờ làm việc nhà nên cô vợ người Nga không cho anh đi uống bia với bạn, trừ phi có 10.000 người cùng năn nỉ chị đồng ý.
Xem thêm