Ông Mugabe chính thức từ chức tổng thống Zimbabwe

Thế giới
Ông Robert Mugabe, một trong những vị nguyên thủ quốc gia nắm quyền lâu nhất ở châu Phi, đã chính thức từ chức Tổng thống Zimbabwe vào hôm nay (21/11).
Xem thêm