Ôsin lén đổ nước tiểu vào nước hoa quả cho chủ uống

Thế giới
Nghi ngờ người giúp việc, một gia đình ở Kuwait đã bí mật lắp camera và thu lại được hình ảnh cô này lén đổ nước tiểu vào cốc nước hoa quả trong bếp.
Xem thêm