Phản đối bán than cho Trung Quốc, lãnh đạo nghiệp đoàn Mông Cổ tự thiêu

Thế giới
Một lãnh đạo nghiệp đoàn than Mông Cổ đã tự thiêu để phán đối đề xuất của chính phủ bán cổ phần và quyền khai thác than cho Trung Quốc.
Xem thêm