Pháp: Trùm tội phạm vượt ngục bằng trực thăng lại sa lưới cảnh sát

Thế giới
Cảnh sát Pháp đã bắt giữ Redoine Faid 3 tháng sau khi trùm tội phạm này vượt ngục khó tin bằng trực thăng.
Xem thêm