Phát hiện xác tàu thế kỷ 19 ở độ sâu gần 450 m

Thế giới
Các nhà khoa học tình cờ tìm thấy phần còn lại của một con tàu cổ dài gần 40 m dưới vịnh Mexico.