Phát triển du lịch kiểu mới, Bình Nhưỡng đi trước nhiều thành phố hiện đại

Thế giới
Bình Nhưỡng mới đưa vào dịch vụ du lịch 'bầu trời' - một trải nghiệm mà không phải thành phố nào cũng có thể đem đến cho du khách.