Phi công lái trực thăng lắp ghép tháp điện khổng lồ

Thế giới
Đoạn video do trang Daily Mail đăng tải cho thấy quá trình phi công điều khiển trực thăng để di chuyển và lắp ghép tháp điện khổng lồ như xếp hình.