Puerto Rico hứng chịu 'bão thế kỷ' Maria, hơn 11.000 người sơ tán

Thế giới
Sau Caribean, vùng lãnh thổ của Mỹ Puerto Rico là mục tiêu tàn phá tiếp theo của bão Maria, với sức gió gần 250km/h.
Xem thêm