Putin từ chối che ô, đứng dưới mưa tưởng niệm chiến sĩ vô danh

Thế giới
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đã tham gia lễ đặt vòng hoa tại Mộ chiến sĩ vô danh trong Ngày Tưởng niệm và Đau thương (22/6), đánh dấu cuộc chiến tranh chống Đức Quốc xã.
Xem thêm