'Quả cầu lửa' hơn một tấn sáng rực bầu trời Mỹ

Thế giới
Nhiều người tại bang Michigan (Mỹ) cho biết, đã thấy ánh sáng rực rỡ lóe lên trên trời trước khi nghe thấy một tiếng nổ lớn

VIDEO MỚI NHẤT