Quá trình xây dựng cây cầu lịch sử vượt sông Trường Giang

Thế giới
Hàng chục nghìn công nhân làm việc suốt ngày đêm trong hơn hai năm để xây dựng cầu Trường Giang Vũ Hán, cây cầu đầu tiên vượt sông Trường Giang.