Quan chức Ấn Độ độ giáp chống đạn cho ôtô trước thềm bầu cử

Thế giới
Lo sợ trở thành mục tiêu của các vụ tấn công trong kỳ bầu cử, nhiều quan chức Ấn Độ tìm đến dịch vụ độ giáp chống đạn cho xe hơi.