Robot tư vấn dịch bệnh Covid-19 tại Quảng trường Thời Đại

Thế giới
Môt robot có khuôn mặt thân thiện được đặt ở quảng trường Thời đại từ ngày 10/2 để giúp cung cấp thông tin về loại virus mới - Covid-19
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT