SAA thu giữ lượng lớn vũ khí từ các nhóm phiến quân ở Homs

Thế giới
SAA thu giữ lượng lớn vũ khí từ các nhóm phiến quân ở Homs

VIDEO MỚI NHẤT