Say xỉn ngã xuống đường tàu, hai người đàn ông thoát trong gang tấc

Thế giới
Nếu không được mọi người kéo lại kịp thời, hai người đàn ông say xỉn có thể đã bỏ mạng dưới bánh tàu hoả.
Xem thêm