Sự kiện 11 tháng 9: 102 phút thay đổi lịch sử nước Mỹ

Thế giới
Số người bị thiệt mạng trực tiếp trong các vụ khủng bố ngày 11/9 là 2.996, trong đó có 2.669 người Mỹ, 372 công dân nước ngoài (tính cả 19 tên không tặc) của 90 quốc gia. Tuổi trung bình của các nạn nhân xấu số trong vụ này là 40. Khoảng 2.680 người bị thương trong thảm họa này.
Xem thêm