Sự thật chuyện xe tăng Nga rầm rập “diễu” qua Nhà Trắng

Thế giới
Đoạn video cho thấy nhiều người dân Mỹ đã sửng sốt khi chứng kiến những chiếc xe tăng Nga đang rầm rập lao qua trước Nhà Trắng Mỹ.
Xem thêm