Suýt mất đầu vì trò bắn súng trong lễ hội

Thế giới
Những người đàn ông mặc trang phục màu trắng, cầm khẩu súng đi theo vòng tròn để thực hiện nghi thức trong lễ hội. Tuy nhiên một trong số họ đã bất cẩn nổ súng bắn bay mũ trùm đầu một người đang thực hiện nghi lễ.

VIDEO MỚI NHẤT