Tài liệu bí mật ở Nhà Trắng được lưu trữ như thế nào?

Thế giới
Để lưu trữ và bảo mật những thông tin bí mật của Tổng thống Donald Trump, họ sẽ sử dụng ba hệ thống bảo vệ chính để xem xét, phân loại hay thậm chí kiểm tra chính tả và mã hóa.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT