Tận thấy xác 60 tàu đắm từ thời Trung cổ trong lòng Biển Đen

Thế giới
Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện tổng cộng 60 xác tàu có niên đại từ 2.000 năm tuổi, nhiều trong số đó còn nguyên vẹn, dưới Biển Đen.
Xem thêm