Taxi bay của Đức cất cánh thành công trong lần đầu thử nghiệm

Thế giới
Mẫu taxi bay của công ty khởi nghiệp Lilium có thể chở 5 hành khách ở tốc độ tối đa 300 km/h, dự kiến đi vào hoạt động năm 2025.