Tên lửa đẩy Trung Quốc rơi sau khi rời bệ phóng vài giây

Thế giới
Tên lửa dùng để đưa vệ tinh lên quỹ đạo của công ty tư nhân OneSpace gặp trục trặc ngay sau khi tách tầng thứ nhất.