Tên lửa quân nổi dậy thổi tung xe tăng quân đội Syria

Thế giới
Quả tên lửa Konkurs được tay súng nổi dậy bắn trực diện vào chiếc xe tăng T-62 của quân đội chính phủ Syria khiến nó nổ tung.
Xem thêm