Thầy dạy thú nổi tiếng chết thảm vì bị đàn hổ cắn xé

Thế giới
Bốn chú hổ đã tấn công Ettore Weber – người thuần hóa thú nổi tiếng trong lúc tập dượt cho chương trình mới của gánh xiếc lừng danh Circo Orfei (Ý).
Xem thêm