Theo chân bộ tộc du mục chăn tuần lộc cuối cùng trên thế giới

Thế giới
Tộc người Dukha đã gắn bó với loài tuần lộc cả ngàn đời nay và không hề có ý định sẽ kết thúc cuộc sống đặc biệt của họ.

VIDEO MỚI NHẤT