Thợ lặn đưa cầu thủ nhí vượt nước xiết rời hang như thế nào?

Thế giới
Trong suốt quá trình giải cứu, mỗi cầu thủ nhí được theo sát bởi 2 thợ lặn, bình dưỡng khí được thay mới liên tục. Đoạn đường các cầu thủ nhí phải lặn kéo dài khoảng hơn 1km, chìm trong nước đục ngầu, chảy xiết. Từ khoang thứ 3, người được giải cứu có thể đi bộ ra ngoài. Tổng cộng quá trình kéo dài từ 9 đến 10 tiếng.

VIDEO MỚI NHẤT