Thợ lặn hút 1,7 triệu lít dầu từ xác tàu thời Thế chiến II

Thế giới
99% lượng dầu từ tàu chở vật tư bị trúng ngư lôi của Đức ngoài khơi New York được bơm hút, ngăn dầu rò rỉ gây ô nhiễm môi trường.

VIDEO MỚI NHẤT