Thủ tướng: Việt Nam gia nhập mạnh mẽ nền kinh tế thế giới

Thế giới
Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (Vietnam Business Summit - VBS) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức nhằm giúp Việt Nam tận dụng tối đa cơ hội xúc tiến đầu tư khi gặp các lãnh đạo và CEO doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực.
Xem thêm