Tiết lộ lạnh gáy về kẻ xả súng trường học Mỹ đoạt mạng 10 người

Thế giới
Nghi phạm 17 tuổi đột nhập một lớp học nghệ thuật và hô lớn “Ngạc nhiên chưa” trước khi nã súng loạn xạ về phía bạn học.
Xem thêm