Tiết lộ về cuốn hộ chiếu của ông Obama

Thế giới
Như mọi công dân bình thường khác, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng có hộ chiếu nhưng ông không phải là người cất giữ nó.
Xem thêm