Tình cảnh lay lắt của người dân Lào sau vụ vỡ đập

Thế giới
Hai ngày sau vụ vỡ đập thủy điện ở tỉnh Attapeu, hàng nghìn người dân vẫn chen chúc trong trại tạm trú và sống nhờ thực phẩm trợ cấp.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT