Tổng Bí thư mời Tổng thống Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam

Thế giới
Ngay sau cuộc hội đàm trưa 7/7 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Obama có cuộc gặp gỡ báo chí trao đổi một số nội dung hai bên đã thảo luận.