Tổng thống Mỹ Trump: 'Chúng ta là những người bạn'

Thế giới
Tổng thống Donal Trump khẳng định, nước Mỹ sẵn sàng làm việc với tất cả các nhà lãnh đạo, duy trì quan hệ đối tác với tất các nước trên cơ sở bình đẳng, công bằng, cùng tôn trọng và cùng có lợi.
Xem thêm