Tổng thống Mỹ Trump: 'Mỗi một đất nước là một ngôi sao sáng'

Thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, mỗi dân tộc là nền văn hóa riêng, có sự phát triển riêng, nhưng mối quan hệ cần phải được thúc đẩy theo nguyên tắc có đi có lại.
Xem thêm