Tổng thống Trump cảm ơn ông Kim Jong-un trên Twitter

Thế giới
Nhà lãnh đạo Mỹ gửi lời cảm ơn ông Kim Jong-un vì cuộc gặp ngày 12/6 đã giúp thế giới tránh khỏi thảm hoạ hạt nhân tiềm tàng.
Xem thêm