Tổng thống Ukraine tới vùng chiến sự, thề 'giành lại lãnh thổ'

Thế giới
Tổng thống Zelensky thăm nơi ăn ở của binh sĩ và đặt mục tiêu giành lại lãnh thổ ở miền đông Ukraine từ tay lực lượng ly khai.