Trump - Putin và cái bắt tay được cả thế giới chờ đợi

Thế giới
"Hai nguyên thủ đã bắt tay nhau và nói rằng sẽ sớm gặp nhau trong cuộc họp riêng", phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov cho biết. "Trước đó, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin mới chỉ nói chuyện qua điện thoại".
Xem thêm