Trung Quốc đưa vào hoạt động tàu treo trên không trong suốt

Thế giới
Đoàn tàu có ba mặt bằng kính trong suốt treo lơ lửng ở đường ray trên cao đang chạy thử tại Thành Đô, Tứ Xuyên.

VIDEO MỚI NHẤT