Trung Quốc sắp ra mắt tàu từ trường không người lái

Thế giới
Dự kiến năm 2020, Trung Quốc sẽ thương mại hóa tàu từ trường maglev không người lái nhanh nhất được sản xuất bởi các công ty trong nước.