Trung Quốc sắp thử nghiệm tàu đệm từ tốc độ 600 km/h

Thế giới
Trung Quốc xuất xưởng mẫu thử nghiệm tàu đệm từ tốc độ cao đầu tiên, đánh dấu bước đột phá trong phát triển hệ thống giao thông mới.