Tự đá vào đầu để lập kỷ lục Guinness

Thế giới
Một võ sư Taekwondo người Nepal đang nỗ lực lập kỷ lục Guinness thế giới bằng một kỹ năng đặc biệt: tự đá vào đầu của chính mình.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT