Tư lệnh O'Shaughnessy: Mỹ sẵn sàng tấn công Triều Tiên

Thế giới
Mỹ và đồng minh sẵn sàng áp dụng vũ lực để đáp trả hành động của Triều Tiên một cách nhanh chóng nhất.
Xem thêm