Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 qua những con số

Thế giới
21 lãnh đạo các nền kinh tế, 10.000 đại biểu, 3.000 phóng viên... là những con số tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng từ ngày 6 đến 11/11.

VIDEO MỚI NHẤT