Tung mình bám vào xe tải, cố ngăn thảm sát Pháp

Thế giới
Một người đi môtô đuổi theo, cố gắng dừng chiếc xe tải trước khi nó tăng tốc, lao vào đám đông xem pháo hoa ở Pháp.
Xem thêm