Tuyến đường xuyên sa mạc lớn nhất Trung Quốc

Thế giới
Trung Quốc đang xây dựng tuyến đường thứ ba xuyên qua sa mạc Taklamakan với tổng chiều dài khi hoàn thiện là 333 km.