Ứng viên Joe Biden 'mắc bẫy' Tổng thống Trump trong tranh luận vòng hai

Thế giới
Ứng viên Joe Biden khẳng định mình chưa từng phản đối “fracking” (khai thác dầu từ đá phiến), nhưng bị ông Trump vặc lại: “Có, ông từng nói vậy rồi”.
Xem thêm