Về nơi dân thường đổ xô đi mua xe bọc thép, xe chống đạn

Thế giới
Đây là quốc gia có số xe chống đạn, xe bọc thép lớn nhất trên thế giới.